Vrijmarkt

Op koningsdag organiseert de stichting Feesten en Herdenkingen een aantal concerten. Ook is er weer een vrijmarkt. Verdere informatie volgt.

Tijd: van 08:00 tot 14:00 uur

Locatie: Centrum

Stremming autoverkeer

Vanaf 8.00 uur worden de onderstaande straten afgesloten.

• W. Ripperdastraat
• Kloosterstraat,
• R. Praediniusstraat,
• Dorpsplein / deel Hoofdstraat Winsum • Hoofdstraat Obergum
• Westerstraat
• Lijnbaan

Het is van af dat moment niet meer toegestaan om met de auto in het marktgebied te komen.
Houdt u er ook rekening mee, dat u tijdens de markt niet uw geparkeerde auto uit het marktgebied kunt halen.

Geparkeerde auto’s
Bewoners die in het marktgebied wonen worden verzocht hun auto tijdens de markt tijdelijk elders te parkeren of zo mogelijk op uw eigen terrein.

Einde markt
De vrijmarkt eindigt om 15.00 uur en de stremming zal dan worden opgeheven.