Vocale en Muzikale Dag

De Koninklijk Christelijk Zangersbond organiseert op zaterdag 23 april 2022 samen met promotie Winsum en muziekorganisatie KNMO weer de Vocale en Muzikale dag

Tijd: De aanvangstijd is nog niet bekend

Locatie: Geheel Winsum

Het centrum van Winsum moet zaterdag 23 april 2022 bruisen en bol staan van de muziek. Het evenement zal plaatsvinden in vier kerken en andere locaties in Winsum. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemende koren, muziekverenigingen, straatmuzikanten, popkoren, theaterkoren, shantykoren, muziekscholen, solisten, kindertheater, draaiorgels enz.

De koren worden in de gelegenheid gesteld om twee maal vijftien minuten op te treden in twee verschillende kerken. Ook worden deelnemende koren in de gelegenheid gesteld een extra buitenoptreden te verzorgen.

De korpsen zullen één of meerdere optredens verzorgen in een kerk en op andere locaties.Om nog meer vocale en muzikale klanken te laten horen in het dorp Winsum zullen er ook shantykoren en popkoren optreden op het dorpsplein en andere locaties.

Straatmuzikanten worden door middel van persberichten en advertenties uitgenodigd om ook ‘acte de présence’ te geven.

Fanfareorkesten zullen in het dorp musiceren en op de plaatsen waar de zang zal wegebben zullen klanken worden gehoord van draaiorgels.

De muzikale dag wordt afgesloten met samenzang, begeleid door een orkest. Zo wordt het geheel een feestelijke, vocale en muzikale happening.

Stimuleer ook andere muzikanten, zangers en/of zangeressen om deel te nemen aan deze dag. Alles wat muziek maakt is van harte welkom in Winsum.

Wilt u meer informatie, bel of mail met onze voorzitter de heer Albert Ploeger telefoonnummer 06 22391520, of stuur een e-mail ploeger.a.p@gmail.com