LED bord

In het portaal van Winsum, aan de provincialeweg staat een robuuste W met een fullcolour-ledscherm. Het scherm heeft tot doel de mensen welkom te heten in ons prachtige dorp en tevens attent te maken op de diverse activiteiten die hier plaatsvinden. Niet alleen onze eigen evenementen, maar ook die van andere non-profit organisaties, stichtingen, verenigingen en ondernemers in Winsum.

Het bord bestaat uit twee delen. Het bovenste deel wordt gebruikt voor de aankondigingen en het onderste deel is beschikbaar voor het logo van onze ondernemers.

Benieuwd of u evenement of logo ook op het bord kan? Lees verder

Bedrijfslogo

Het ledbord aan het begin van het Dorp (gerekend vanuit Groningen) is een onderdeel van onze activiteiten. De Winsumer ondernemers mogen kostenloos hun bedrijfslogo naar ons toesturen, deze zal dan zo’n 3 dagen per jaar zichtbaar zijn op het onderste deel van ons ledbord.

Aankondiging evenement

Verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties uit het Dorp Winsum, mogen een aankondiging van hun evenement laten plaatsen op het bovenste deel van het ledbord. Daar zitten een aantal voorwaarden aan, hieronder voor uw opgesomd.

  • Het kan alleen als wij zelf niets aan te kondigen hebben en dat het niet iedere week dezelfde organisatie is (denk bijv. aan alle sportwedstrijden).
  • Ondernemers mogen ook op het bovenste deel, mits het geen commerciële boodschap is.
  • Aankondiging van bijv. een (her)opening kan wel, maar de weekaanbiedingen niet.
  • Aankondiging van optredens in de plaatselijke Horeca waarvoor entree wordt geheven en die bedoeld is om de omzet te verhogen van deze locatie is ook een commerciele uiting en mag daarom niet worden geplaatst.
  • Uitzondering is in dit geval de SKKW, dit is een non-organisatie waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Van de SKKW worden niet alle aanvragen gehonoreerd en in de aankondigingen wordt nooit de locatie genoemd waar het evenement plaatsvindt.

Ondernemers die iets extra’s voor ons doen, zoals sponsoring in product/ personeel of een enorme korting op benodigde materialen, worden indien gewenst beloond met een bedankje op het bord.