Wie zijn wij?

Promotie Winsum is een stichting bestaande uit mensen die Winsum een warm hart toedragen en zich inzetten om Winsum doormiddel van evenementen en activiteiten positief op de kaart zetten.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om een dorp bruisend te houden. Een dorp waar inwoners zich prettig voelen, graag verblijven en hun aankopen willen doen. Een dorp waar iedere inwoner trots op is en die door de sfeer en gezelligheid ook publiek (kopers én potentiële inwoners)van buitenaf aantrekt. Dit is een gezamenlijk belang van zowel de ondernemers als ook van de inwoners van Winsum.

Door sfeerverhogende activiteiten te organiseren waarbij we iedereen uit Winsum proberen te betrekken houden we een actief dorp. Dit zal ook zorgen voor meer saamhorigheid en zal de vergrijzing op lange termijn tegen gaan.

We hebben gemerkt dat deze insteek al zijn vruchten heeft afgeworpen. Tijdens de evenementen zoals de Spooktocht en Sprookjestocht zijn nieuwe vriendschappen ontstaan. Mensen zijn speciaal (terug)verhuisd naar Winsum, omdat het zo’n bruisend dorp is. Tijdens de Foods & Drinks & Film laten de ondernemers zich van hun beste kant zien en zijn de bewoners verrast door het gevarieerde aanbod en de kwaliteit.

Ondernemers zijn mede door onze inzet eerder bereid om zich hier te vestigen, wat weer positief is voor de toeloop van klandizie.

Al met al Positief Winsum, van, met en voor elkaar!

 

Het bestuur:

Henk de Vink (Voorzitter), Ad Everts (Penningmeester), Kina Werkman (Secretariaat), Rob Vellinga, Richard Beereboom, Henk Batterman, Johan Korsaan en Simone Thie.

 

Budget

Stichting Promotie Winsum krijgt haar budget uit een speciaal potje van de gemeente die bestemd is voor culturele en sociale doelen. Naast het deel dat wij uit deze gemeentelijke spaarpot ontvangen zijn er ook enthousiaste Winsumers die jaarlijks een bedrag doneren.

Al onze uitgaven zijn ten behoeve van onze evenementen. Stichting Promotie Winsum is dan ook géén subsidieverstrekkende instantie. Wel is het mogelijk om een samenwerkingsverband met ons aan te gaan voor een bepaald evenement. Let wel wij stellen de agenda in november vast, een verzoek om samenwerking moet dan ook vooraf worden gedaan.

Wat wij eventueel nog meer voor u kunnen betekenen is bijv. opname in ons nieuwsitem op de site en op facebook aandacht aan het evenement schenken. Ook kan er materialen geleend worden of een oproep worden gedaan voor hulp bij onze vrijwilligers.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die hooguit een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Wij proberen onze benodigde middelen en materialen zoveel mogelijk bij de plaatselijke ondernemers aan te schaffen of te huren. Op deze manier doen wij ook weer iets terug voor onze ondernemers.

 

Ledbord

Het ledbord aan het begin van het Dorp (gerekend vanuit Groningen) is ook onderdeel van onze activiteiten.

De Winsumer ondernemers mogen kostenloos hun bedrijfslogo naar ons toesturen, deze zal dan zo’n 3 dagen per jaar zichtbaar zijn op het onderste deel van ons ledbord.

Verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties uit het Dorp Winsum, mogen een aankondiging van hun evenement laten plaatsen op het bovenste deel van het ledbord. Voorwaarde is dat het alleen kan als wij zelf niets aan te kondigen hebben en dat het niet iedere week dezelfde organisatie is (denk bijv. aan alle sportwedstrijden).

Ondernemers mogen ook op het bovenste deel, mits het geen commerciële boodschap is.

Aankondiging van bijv. een (her)opening kan wel, maar de weekaanbiedingen niet.

Aankondiging van optredens in de plaatselijke Horeca waarvoor entree wordt geheven en die bedoeld is om de omzet te verhogen van deze locatie is ook een commerciele uiting en mag daarom niet worden geplaatst.

Uitzondering is in dit geval de SKKW, dit is een non-organisatie waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Van de SKKW worden niet alle aanvragen gehonoreerd en in de aankondigingen wordt nooit de locatie genoemd waar het evenement plaatsvindt.

Ondernemers die iets extra’s voor ons doen, zoals sponsoring in product/ personeel of een enorme korting op benodigde materialen, worden indien gewenst beloond met een bedankje op het bord.

Stichting Promotie Winsum

KvK 54965802

Rekeningnummer: NL 09 RABO 0142 1725 02

Meedoen banner

Download agenda

Facebook

facebook promotiewinsum