Bestuurswissel Promotie Winsum per 1 januari 2018

Deze zomer hebben Dimitri Sennema, Jacob Noorman en Suzan Wierenga besloten te stoppen met hun bestuurslidmaatschap, penningsmeesterfunctie en voorzittersfunctie van Stichting Promotie Winsum. Hun bijdrage aan een leefbaar Winsum dragen zij graag over aan nieuwe ‘frisse’ bestuursleden die weer hun geheel eigen inbreng kunnen leveren aan de Stichting.

De overige bestuursleden hebben dit najaar twee enthousiaste personen gevonden voor de vacatures. Henk de Vink heeft aangegeven de rol van voorzitter en budgetbewaker te willen overnemen. Johan Korsaan heeft aangegeven algemeen bestuurslid te willen zijn.  

Het bestuur van Stichting Promotie Winsum blijft met deze invulling opnieuw een afspiegeling van ondernemend Winsum. Tevens hebben de kandidaten op verschillende manieren aangetoond affiniteit te hebben met het dorp Winsum en dragen ze het dorp een warm hart toe. Tevens is de nieuwe voorzitter onafhankelijk dat wil zeggen niet gelieerd aan enig natuurlijk persoon in het bestuur of enig rechtspersoon, gevestigd in het dorp.

De gemeente maar ook de dragende partijen (Stichting Dorpsbelangen, Stichting Baistemaart en Ondernemersvereniging Winsum) hebben ingestemd met de benoeming van deze twee bestuursleden. Inmiddels is de evenementkalender voor 2018 met de nieuwe bestuursleden opgesteld en is de overdracht komende weken ingepland. 

BEDANKT VOOR HET MOGELIJK MAKEN VAN WEER EEN FANTASTISCHE SPOOKTOCHT.

Ruim een week na de spooktocht is alles weer schoon en opgeruimd. De evaluaties zijn gedaan en we zitten nu nog na te genieten van het succes. Wat een hartverwarmende reacties, wat een enthousiasme. De foto’s worden keer op keer bekeken en we hebben nu al weer nieuwe aanbiedingen binnen van mensen die volgend jaar ook spook willen zijn.

Weken van voorbereidingen zijn aan dit mooie resultaat voorafgegaan. De vrijwilligers van het bouwteam, decoteam, de catering, de schmink, het kledingteam en de vuurmeesters hebben weer hun uiterste best gedaan om alles op rolletjes te laten verlopen. Het wordt ieder jaar mooier, lekkerder en spectaculairder.

De spoken zelf zijn dit jaar ook heel actief geweest in de voorbereiding en uitvoering van hun act. In plaats van exact aan te geven wat ze moesten doen hebben we een voorzetje gegeven en de spookteams daarna hun eigen invulling eraan laten geven. Wat een creativiteit, echt super.

De inschrijving was echter wel een puntje, dat ging zo ongelofelijk snel dat het voor veel mensen niet te begrijpen is hoe dit kan.
We hebben op zoveel mogelijke media te kennen gegeven wanneer de inschrijving werd gestart. Dit hebben heel veel mensen in hun oren geknoopt en die zaten dan ook klokslag 08.00 uur ‘sochtends klaar om het inschrijfformulier op onze site in te vullen. Dit was ook de enige manier om je op te geven.
Het secretariaat zat om 08.00 uur ook klaar om alle inschrijvingen direct te verwerken en zodra deze vol was het formulier uit de lucht te halen.
In eerste instantie konden we 44 groepen van 10 personen plaatsen, dit was binnen een half uur volgepland. Dit geeft wel aan hoe populair de spooktocht van Winsum is. Een aantal mensen had dezelfde groep opgegeven met verschillende mailadressen op deze plaatsen zijn mensen ingedeeld die of op de reservelijst stonden of waarmee contact is gezocht via Facebook waarop zij aangaven net buiten de boot te waren gevallen. Na overleg hebben we de tijd tussen de verschillende groepen deelnemers ingekort waardoor we nog eens 7 groepen konden plaatsen. Deze inschrijving was binnen 2 minuten gevuld. Later is er nog één groep toegevoegd met een deel die zich op tijd hadden aangemeld, maar door het secretariaat gemist is tussen de vele aanmeldingen en een deel van de reservelijst.
Voor alle groepen aan liep onze eigen controlegroep, dit brengt het totaal aan deelnemers op ruim 530 personen.
De spooktochtcommisssie gaat zich nog beraden om de manier van inschrijving te wijzigen om ieder gelijke kansen te geven. Bijvoorbeeld door loting of uitsluiting van deelnemers van het voorgaande jaar. We zullen jullie hier tijdig van op de hoogte brengen.

Naast onze vrijwilligersteams willen we nog graag de volgende mensen en bedrijven nog eens hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het geheel. Van het beschikbaar stellen van kennis, kunde, terrein en fasciliteiten tot het uitlenen van materiaal en en schenking van benodigdheden.

Zonder u was het niet gelukt.

 

Friso de Jongh voor het beschikbaar stellen van de kantine van de Sporthal voor ontvangst van de deelnemers.

Dicks Glazenwasserij  voor het beschikbaar stellen van de schuur om een spookhuis in te bouwen.

Maria Luimstra voor het mogen ombouwen van OBS de 9Wieken tot Psygiatrischcentrum “Klap van de 9Wieken”.

Discus profauna voor het gebruik mogen maken van de voorraadschuur om er een dolende ziel te huisvesten.

Martijn Scholtens en collega voor het openstellen en het laten draaien van de molen de Vriendschap.

V.V. Winsum voor het gebruik mogen maken van de faciliteiten op de locatie aan de schiligehamsterweg.

Marenland Recreatie voor het beschikbaar stellen van het terrein en faciliteiten.

De gezamenlijke Horeca waar Team J&A het dorpsplein heeft omgetoverd tot een prachtig en spooky geheel.

Snackbar Family ’t Centrum voor het aanbieden van een gratis kroket voor alle deelnemers.

Timmerfabriek de Boer voor het beschikbaar stellen van hout voor de vuurtonnen.

Pearl Vision voor het maken van het weerwolf-in-wording kostuum.

Vishandel van der Veen het leveren van de tasjes en servetten voor de lunchpakketten.

Sports.Com voor het faciliteren van licht, geluid en het ledscherm tegen zeer gereduceerd tarief.

Dhr A. Postmus voor het maken van de prachtige foto’s die we o.a. op het plein hebben kunnen laten zien.

Kamphuis Metaalwerken en Wels lasservice voor het sponsoren van act 5.

Autosport Groningen (A.S.G) voor het mogen lenen van de vele bouwhekken.

Aannemings- en grondverzetbedrijf Everts voor het gebruik mogen maken van de ruimte en middelen tbv het bouw- en decoteam en het tegen gereduceerd tarief gebruik mogen maken van de auto’s en machines.

4 in1 verhuur Meijer voor het lenen van de kettingzaag (zonder ketting ivm veiligheid).

EHBO voor de goede zorgen.

En last but not least de Gemeente Winsum voor het verlenen van de vergunning, waardoor een aantal Winsumers dit huiveringwekkend evenement tot stand hebben kunnen brengen.

Uiteraard ook een ieder die we niet genoemd hebben, maar die toch zijn steentje op wat voor manier dan heeft bijgedragen, hartelijk dank

Het was in één woord fantastisch! We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie/u te mogen doen.

De griezelige groeten van de spooktochtcommissie

SpooktochtPlaatsen vrij!

Omdat we de tijdsplanning hebben aangepast (de groepen volgen elkaar iets sneller op) kunnen we nu zo'n 5 ä 6 groepen extra plaatsen. 

De inschrijving start woensdag 18/10 om 08.00 uur. Wees er snel bij want deze keer is vol ook echt vol!

mensen die zich op 7/10 al hebben kunnen inschrijven hoeven nu natuurlijk niet weer aangemeld worden

Vanuit de organisatie hebben we gisteravond gekeken naar de ondergrond van het Boogplein en geconcludeerd dat deze te nat is en vermoedelijk ook te nat zal blijven om a.s. zaterdag het Foods & Drinks evenement en de Filmavond door te laten gaan.

Voor vrijdag is de prognose 26 mm en zaterdag is er ook geregeld regen voorspelt. Eind van de middag klaart het op maar is het koud. We kunnen niet tot en met zaterdagmiddag wachten met dit besluit. Dat is voor ons te risicovol en voor u te laat in verband met uw planning voor het Weekend.

Alles staat of valt bij een dergelijk evenement met mooi weer en een droge ondergrond, waardoor iedereen relaxed in het gras kan zitten, eten, drinken en een film kan kijken. We hebben daarom besloten om a.s. zaterdag het Foods & Drinks evenement en de filmavond te verplaatsen naar zaterdag 15 juli.

Het is spijtig om dit te moeten concluderen, maar het is niet anders. We kunnen niet langer wachten met het nemen van een besluit, omdat ook de deelnemende eettentjes, leveranciers van het scherm voor de film, de kraampjes, het springkussen, etc. geïnformeerd moeten worden en verzocht moeten worden om kosteloos de inhuur van deze items door te zetten naar zaterdag 15 juli.

We beseffen dat we dit evenement voor de derde keer in 2 jaar afgelasten. Daarom zorgen wij ervoor dat er zaterdag 15 juli de mogelijkheid is om een tent op het Boogplein te plaatsen. Daardoor kan het evenement in ieder geval doorgaan.

We hopen op een ieders begrip en zien jullie graag op zaterdag 15 juli van 17.30 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Promotie Winsum

Afgelopen zondag werd voor de 5e keer de Classic TT-demo races gehouden in Winsum. Het is een evenement dat snelheid, nostalgie, lawaai en gezelligheid biedt.

Zaterdagavond werd de aftrap gegeven met het keuren van de motoren op het Dorpsplein. Klokslag 19.00 reed de colonne klasieke motoren over De Boog naar het Dorpsplein waar de motoren een voor een op een klein podium werden gekeurd. Het geheel werd op orginele wijze aanelkaar gepraat door Cees van der Meent.

Zondag begon de dag met de training, van 10.00 tot 12.00 konden de renners de baan verkennen en de motoren inrijden. Bijna ging het feest voor een van de renners niet door, bij hem knapte de ketting, maar gelukkig kon dit tijdig worden hersteld.

De officiele races zijn om 12.45 uur gestart. Om beurten verschenene de verschillende klassen aan de start. 350cc, 50cc, Oldtimer klasse, 125cc, 500cc, 250cc en Zijspanklasse in 2 manches.

De baan is 2.5 km lang, bevat een paar spannende bochten, slingers en een mooi recht stuk. Het wordt dan ook wel een van de mooiste banen van Nederland genoemd.

De races verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Een drietal schuivers met gelukkig enkel blikschade. Twee motoren bleven door accupech langs de kant staan en de spreekstalmeester was een tijdje niet te horen aangzien het aggregaat voor de omroepinstalatie geen brandstof meer had.

Het was een gezellige drukte, zo’n 1000 man publiek van alle leeftijden en uit alle windstreken was op het gebrul van de motoren afgekomen. De kraam van de Gezamelijke Horeca Winsum en de snackwagen hebben dan ook goede zakengedaan.

Naast de nodige strijd op de baan, konden de bezoekers ook de spanning in het rennerskwartier meekrijgen.

Het bedrijventerrein het Aanleg was afgesloten voor verkeer, daarom was er voor de bewoners aan het circuit een speciale veerdienst in het leven geroepen om hen naar de overkant van Winsumerdiep te varen. Aan de Pieterpadters was ook gedacht, zij werden via Maarhuizen gestuurd, waar ze toch ook weer langs heel mooi stukje van Winsum kwamen.

Al met al was het een zeer geslaagde dag waar we met veel plezier op terug kijken.

Onze speciale dank gaat uit naar de ondernemers van Winsum die het voor ons financieel mogenlijk hebben gemaakt om dit fantastische evenement te kunnen organiseren.  Ook willen wij onze vrijwilligers bedanken die ook deze keer weer met veel enthousiasme en optimale inzet hebben geolpen met de op- en afbouw, praktische voorbereiding en het begeleiden van het publiek.

Promotie Winsum.

Met heerlijk weer en goede moed gingen de puzzelaars zondag op weg. Onze ingeschatte tijd was 3 uur, maar er waren er uitschieters bij die bijna 5 uur onderweg waren. Het was dan ook een prachtige dag en omdat er niet op tijd werd gereden hebben de deelnemers het ervan genomen en gelijk hadden ze.

Het start en eindpunt was in Zalencentrum de Hoogte, waar de vrijwilligers uitstekend werden verzorgd. Dank daarvoor.

Zonder uitzondering kwamen de deelnemers enthousiast terug van de rit, men was op plaatsen geweest en had dingen geleerd waar men het bestaan niet van wist. Na afloop konden de deelnemers met maar liefst 2 consumptiebonnen van de Gezamenlijke Horeca in het dorp nog even nagenieten van de mooie, verrassende rit.

Er waren 40 punten te behalen, de hoogste score was 39. Maar liefst 5 teams hadden dit resultaat dus nu werd het spannend.  De rit was exact 100 kilometer en wie daar binnen een marge van 5 km bij zat, ging door. Zo zijn we uiteindelijk gekomen tot een 1e, 2e en 3e plaats.

De winnaars zijn vanochtend per @mail op de hoogte gesteld.

 

1e prijs: Auto 36, Daphne Moorlag              Tegoedbon Bp-tankstation Winsum á € 25,-

2e prijs: Auto 24, Anita Bosma                    Waardebon Autoshop & Wasstraat Batterman á € 15,-

3e prijs: Auto 35, Johanna Greven               Mand met Autodrop t.w.v. € 10,-

 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Promotie Winsum

 

Op zaterdag 29 april is het weer zover. De 31e editie van de niet te missen Winsumer Wierdentocht. Het evenement wordt georganiseerd door TFC Winsum. Er kan gestart worden voor afstanden over 150, 100 en 55 kilometer. De route is volledig bepijld en door de landelijke organisatie voor toerfietsers, de NTFU, gekwalificeerd als erkende toertocht. Hetgeen een waarborg is voor een goed georganiseerde en verzorgde tocht.

Nadat vorig jaar de finish voor het eerst gesitueerd was op het Boogplein krijgt dat dit jaar een vervolg. In overleg met de ondernemers en Promotie Winsum wordt gekeken hoe de Winsumer Wierdentocht en het dorp tijdens het evenement nadrukkelijker kunnen integreren. Met de insteek om dit de komende jaren verder uit te bouwen.

Het centrum van Winsum is zaterdag 29 april dan ook gewoon toegankelijk. Rondom Koningsdag en de dagen erna is het feestelijk in het centrum van Winsum. Zo hebben ondernemers de vlag uit en zijn er voor het winkelend publiek interessante aanbiedingen. Met de wielrenners die over de finish komen ontstaat een aantrekkelijke wielersfeer.

De Winsumer Wierdentocht brengt je als liefhebber de provincie Groningen in optima forma. Naast het overwinnen van de vele voor Groningen zo karakteristieke wierden wordt bijvoorbeeld het Nationaal Landschap Middag-Humsterland aangedaan. Vandaar gaat het naar het Reitdiepdal, waar je rijdend langs de oevers van het Reitdiep het eeuwenoude vissersplaatsje Zoutkamp al kunt zien liggen.

Maar ook het Hogeland wordt niet vergeten en de kilometervreters van de 150 kilometertocht hebben het geluk om door Leermens te rijden. Misschien wel één van de mooiste wierdendorpjes die Groningen rijk is. Kortom, deze klassieker biedt voor elk wat wils en zal de deelnemers na de finish met leuk aandenken en  een voldaan gevoel huiswaarts laten gaan.

De start is bij Marenland Recreatie, Winsumerdiep 6 in Winsum. Hier kan vanaf 8.00 uur gestart worden voor de 150 en de 100 kilometer. Vanaf 9.00 uur kunnen de liefhebbers voor de 55 kilometer vertrekken. De inschrijving sluit om 10.00 uur, Meer informatie is te vinden op www.winsumerwierdentocht.nl.  

Kabarett
Zaterdag 8 april 2017 - De Hoogte, Winsum, 20.30 uur

€ 14 (Vrienden van de SKKW € 12)

Kaarten reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vanaf zaterdag 1 april in de verkoop bij Sporthuis Winsum in Winsum en 's avonds aan de zaal (zolang de voorraad strekt).

Wilkommen, Bienvenue, Welcome! Berlijn, jaren 30, de vooravond van Nazi-Duitsland. Het leven is er prachtig. Edward Carter, een jonge Britse schrijver trekt naar Berlijn, een paradijs voor artiesten en kunstenaars. Extravagante dames en decadente heren bevolken hier het nachtleven. Daar zoekt hij zijn geluk en valt voor de charmes van een mooie clubzangeres. Ga met Edward Carter mee en betreed de wereld van jarretels en variété, verdrink in de boezems van de meisjes van plezier.
Kabarett speelt zich af in de beangstigende stilte voor de storm. Wees welkom im Kabarett.

www.skkw.nl

Het is bijna zover, de opening van tennisseizoen 2017. Op zaterdag 1 april opent TC Winsum de banen en dan houdt de club ook een Open Dag boordevol leuke activiteiten. Daarnaast kan ook kennis worden gemaakt met de nieuwe tennisschool.

Ook dit jaar is er weer een gezellig en sportief programma voor jong en oud. Zo zal op traditionele wijze het begin van het zomerseizoen plaatsvinden door een toss voor alle leden. Daarnaast wordt er een instuif gegeven voor mensen die kennis willen maken met tennis door Heren 1, het beste team van de tennisclub. Deze is voor zowel junioren als senioren.

Voor de kinderen is er ook een springkussen en kun je je laten schminken. Het programma:

14:00 uur Opening van de banen met de toss
15:00 uur Eerste instuif voor de jeugd
15:45 uur Tweede instuif voor de jeugd
16:30 uur Instuif voor senioren
18:00 uur Einde programma

Naast alle gezelligheid en sportiviteit kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwe tennisschool die de lessen vanaf dit seizoen gaat verzorgen: de Groninger Tennisschool. Die heeft dit jaar het stokje overgenomen van Tennisschool de Ommelanden.

Dus heb je zin in een sportieve en vooral gezellige middag? Kom op zaterdag 1 april naar Tennisclub Winsum aan de Wierdaweg 2B (tegenover het zwembad) in Winsum

De SKKW organiseert:

 

Leoni Jansen & Chris Chameleon

 

Zaterdag 25 maart 2017 - De Hoogte, Winsum, 20.30 uur

€ 16 (Vrienden van de SKKW € 14)

Kaarten reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vanaf zaterdag 18 maart bij Sporthuis Winsum in Winsum en 's avonds aan de zaal (zolang de voorraad strekt).

'Ja Gesê'

Leoni Jansen: 'Ik zag Chris voor het eerst op Festival Mundial. We stonden in een grote tent met vijftig mensen toen hij, alleen met gitaar, begon te zingen. Na een halfuur stonden er drieduizend mensen in de tent. Binnengelokt door zijn stem van vier octaven, zijn charisma en zijn Afrikaans-Engelse teksten. Met deze man wil ik zingen, dacht ik gelijk. Na afloop ben ik naar hem toegegaan en vroeg hem om samen een nummer op te nemen. Hij zei ja.'

Chris Chameleon: 'Op dat bewuste Festival Mundial werkte Leoni met een Senegalese artiest. Ik weet dat ik toen dacht: He is a lucky guy! Daarna had ik het voorrecht om een opname met haar te maken. Die gelegenheden versterkten mijn wensom ooit samen op tournee te gaan. De reden is simpel. Sommige mensen zingen mooi, maar kunnen desondanks hun hart niet laten spreken door middel van hun stem. Anderen zijn technisch niet zo begaafd, maar weten veel emotie in hun stem te leggen, waardoor ze de luisteraar ontroeren. Bij Leoni gaan techniek en emotie samen op, dat is zeldzaam. Dat maakt haar zo'n fantastische zangeres! Ik vroeg haar mijn wens te vervullen. Zij zei ja.'

Nu gaan Leoni en Chris samen op tournee. Om elkaar uit te dagen, om hun stemmen te combineren in het Afrikaans, Nederlands en Engels. Om met en soms tegen elkaar te strijden in de verhalen over liefde, over de verschillende culturen en de dwaasheid van het leven. Om nog meer samen te zingen dan het nummer dat ze destijds opnamen: JaGesê.

Fotograaf: Jo Spies

Meedoen banner

Download agenda

Facebook

facebook promotiewinsum