Start alvast met de voorbereiding van de lichtweek

De vakantie staat weer voor de deur, maar vergeet niet dat in september alweer de lichtweek wordt gehouden (19 t/m 24).

Trommel dus nu alvast je buurtgenoten op en maak een plan. Uit betrouwbare bron weten we dat een aantal buurten allang zijn begonnen. Blijf niet achter en maak er iets moois van!

Het thema dit jaar is “Er was eens …………..” (sprookjes).

De aanmeldingen kunnen meteen na de zomervakantie worden gedaan op onze website www.promotiewinsum.nl  waarna jullie onze bijdrage á € 100,- ontvangen.

Veel plezier en succes met de voorbereidingen voor de Lichtweek 2016

Groet Promotie Winsum

Meedoen banner

Download agenda

Facebook

facebook promotiewinsum