Lichtweek ‘Back to the 50’s’

Tijdens de lichtweek worden straten en buurten verlicht versierd. Dit was een jarenlange traditie en SPW heeft het nieuw leven ingeblazen. Het wordt iedere 2 jaar georganiseerd en heeft ieder keer een ander thema.

Tijd: De aanvangstijd is nog niet bekend

Locatie: Geheel Winsum

De lichtweek van 21 tot en met 25 september met thema ‘Back to the 50’s’.

Waarbij een straat van ons een bijdrage in de kosten van € 100,= krijgt en een buurt(je) een bijdrage van € 250,=. En mocht het onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan is dat het risico van SPW.

De lichtweek lijkt ons een goede gelegenheid om samen met de buren de leefbaarheid in de buurt weer een positieve impuls te geven.
En gezellig voorbereiden en meedoen is belangrijker dan winnen, maar uiteraard zijn er wel prijzen (BBQ-bonnen van € 100, € 150 en € 250) te winnen.
En gezien de positieve reacties zijn er meer dorpsgenoten die de lichtweek een goede gelegenheid vinden om weer gezamenlijk wat te doen.

Opgave met deelnemersnaam, contactpersoon, betreffende straat of straten (buurt) en een rekeningnummer bij info@promotiewinsum.nl.