Bestuurswissel

Bestuurswissel Promotie Winsum per 1 januari 2018

Deze zomer hebben Dimitri Sennema, Jacob Noorman en Suzan Wierenga besloten te stoppen met hun bestuurslidmaatschap, penningsmeesterfunctie en voorzittersfunctie van Stichting Promotie Winsum. Hun bijdrage aan een leefbaar Winsum dragen zij graag over aan nieuwe ‘frisse’ bestuursleden die weer hun geheel eigen inbreng kunnen leveren aan de Stichting.

De overige bestuursleden hebben dit najaar twee enthousiaste personen gevonden voor de vacatures. Henk de Vink heeft aangegeven de rol van voorzitter en budgetbewaker te willen overnemen. Johan Korsaan heeft aangegeven algemeen bestuurslid te willen zijn.  

Het bestuur van Stichting Promotie Winsum blijft met deze invulling opnieuw een afspiegeling van ondernemend Winsum. Tevens hebben de kandidaten op verschillende manieren aangetoond affiniteit te hebben met het dorp Winsum en dragen ze het dorp een warm hart toe. Tevens is de nieuwe voorzitter onafhankelijk dat wil zeggen niet gelieerd aan enig natuurlijk persoon in het bestuur of enig rechtspersoon, gevestigd in het dorp.

De gemeente maar ook de dragende partijen (Stichting Dorpsbelangen, Stichting Baistemaart en Ondernemersvereniging Winsum) hebben ingestemd met de benoeming van deze twee bestuursleden. Inmiddels is de evenementkalender voor 2018 met de nieuwe bestuursleden opgesteld en is de overdracht komende weken ingepland. 

Meedoen banner

Download agenda

Facebook

facebook promotiewinsum