Bedankt voor jouw/uw inzet

BEDANKT VOOR HET MOGELIJK MAKEN VAN WEER EEN FANTASTISCHE SPOOKTOCHT.

Ruim een week na de spooktocht is alles weer schoon en opgeruimd. De evaluaties zijn gedaan en we zitten nu nog na te genieten van het succes. Wat een hartverwarmende reacties, wat een enthousiasme. De foto’s worden keer op keer bekeken en we hebben nu al weer nieuwe aanbiedingen binnen van mensen die volgend jaar ook spook willen zijn.

Weken van voorbereidingen zijn aan dit mooie resultaat voorafgegaan. De vrijwilligers van het bouwteam, decoteam, de catering, de schmink, het kledingteam en de vuurmeesters hebben weer hun uiterste best gedaan om alles op rolletjes te laten verlopen. Het wordt ieder jaar mooier, lekkerder en spectaculairder.

De spoken zelf zijn dit jaar ook heel actief geweest in de voorbereiding en uitvoering van hun act. In plaats van exact aan te geven wat ze moesten doen hebben we een voorzetje gegeven en de spookteams daarna hun eigen invulling eraan laten geven. Wat een creativiteit, echt super.

De inschrijving was echter wel een puntje, dat ging zo ongelofelijk snel dat het voor veel mensen niet te begrijpen is hoe dit kan.
We hebben op zoveel mogelijke media te kennen gegeven wanneer de inschrijving werd gestart. Dit hebben heel veel mensen in hun oren geknoopt en die zaten dan ook klokslag 08.00 uur ‘sochtends klaar om het inschrijfformulier op onze site in te vullen. Dit was ook de enige manier om je op te geven.
Het secretariaat zat om 08.00 uur ook klaar om alle inschrijvingen direct te verwerken en zodra deze vol was het formulier uit de lucht te halen.
In eerste instantie konden we 44 groepen van 10 personen plaatsen, dit was binnen een half uur volgepland. Dit geeft wel aan hoe populair de spooktocht van Winsum is. Een aantal mensen had dezelfde groep opgegeven met verschillende mailadressen op deze plaatsen zijn mensen ingedeeld die of op de reservelijst stonden of waarmee contact is gezocht via Facebook waarop zij aangaven net buiten de boot te waren gevallen. Na overleg hebben we de tijd tussen de verschillende groepen deelnemers ingekort waardoor we nog eens 7 groepen konden plaatsen. Deze inschrijving was binnen 2 minuten gevuld. Later is er nog één groep toegevoegd met een deel die zich op tijd hadden aangemeld, maar door het secretariaat gemist is tussen de vele aanmeldingen en een deel van de reservelijst.
Voor alle groepen aan liep onze eigen controlegroep, dit brengt het totaal aan deelnemers op ruim 530 personen.
De spooktochtcommisssie gaat zich nog beraden om de manier van inschrijving te wijzigen om ieder gelijke kansen te geven. Bijvoorbeeld door loting of uitsluiting van deelnemers van het voorgaande jaar. We zullen jullie hier tijdig van op de hoogte brengen.

Naast onze vrijwilligersteams willen we nog graag de volgende mensen en bedrijven nog eens hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het geheel. Van het beschikbaar stellen van kennis, kunde, terrein en fasciliteiten tot het uitlenen van materiaal en en schenking van benodigdheden.

Zonder u was het niet gelukt.

 

Friso de Jongh voor het beschikbaar stellen van de kantine van de Sporthal voor ontvangst van de deelnemers.

Dicks Glazenwasserij  voor het beschikbaar stellen van de schuur om een spookhuis in te bouwen.

Maria Luimstra voor het mogen ombouwen van OBS de 9Wieken tot Psygiatrischcentrum “Klap van de 9Wieken”.

Discus profauna voor het gebruik mogen maken van de voorraadschuur om er een dolende ziel te huisvesten.

Martijn Scholtens en collega voor het openstellen en het laten draaien van de molen de Vriendschap.

V.V. Winsum voor het gebruik mogen maken van de faciliteiten op de locatie aan de schiligehamsterweg.

Marenland Recreatie voor het beschikbaar stellen van het terrein en faciliteiten.

De gezamenlijke Horeca waar Team J&A het dorpsplein heeft omgetoverd tot een prachtig en spooky geheel.

Snackbar Family ’t Centrum voor het aanbieden van een gratis kroket voor alle deelnemers.

Timmerfabriek de Boer voor het beschikbaar stellen van hout voor de vuurtonnen.

Pearl Vision voor het maken van het weerwolf-in-wording kostuum.

Vishandel van der Veen het leveren van de tasjes en servetten voor de lunchpakketten.

Sports.Com voor het faciliteren van licht, geluid en het ledscherm tegen zeer gereduceerd tarief.

Dhr A. Postmus voor het maken van de prachtige foto’s die we o.a. op het plein hebben kunnen laten zien.

Kamphuis Metaalwerken en Wels lasservice voor het sponsoren van act 5.

Autosport Groningen (A.S.G) voor het mogen lenen van de vele bouwhekken.

Aannemings- en grondverzetbedrijf Everts voor het gebruik mogen maken van de ruimte en middelen tbv het bouw- en decoteam en het tegen gereduceerd tarief gebruik mogen maken van de auto’s en machines.

4 in1 verhuur Meijer voor het lenen van de kettingzaag (zonder ketting ivm veiligheid).

EHBO voor de goede zorgen.

En last but not least de Gemeente Winsum voor het verlenen van de vergunning, waardoor een aantal Winsumers dit huiveringwekkend evenement tot stand hebben kunnen brengen.

Uiteraard ook een ieder die we niet genoemd hebben, maar die toch zijn steentje op wat voor manier dan heeft bijgedragen, hartelijk dank

Het was in één woord fantastisch! We hopen volgend jaar weer een beroep op jullie/u te mogen doen.

De griezelige groeten van de spooktochtcommissie

Meedoen banner

Download agenda

Facebook

facebook promotiewinsum